ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Σύστημα ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων FSSC22000.

Η εταιρεία μας πληροί τα αυστηρότερα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

Τηρεί το σύστημα ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων σύμφωνα με το πιστοποιητικό FSSC22000.

Η Διοίκηση της εταιρείας χωρίς να φείδεται εξόδων και κόπων δεσμεύεται στην συνεχή προσπάθεια για παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών αποσκοπώντας:

 • Την πιστή εφαρμογή και την συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχ/σης ασφάλειας τροφίμων.
 • Την εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων μέσω πιστής εφαρμογής και συνεχούς επαλήθευσης του συστήματος διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων κατά FSSC 22000 και σύμφωνα πάντα με τις Ελληνικές νομοθετικές απαιτήσεις για τα υλικά, τις α΄ και β΄ ύλες και τα τελικά προϊόντα.
 • Την τήρηση και πιστή εφαρμογή όλων των προαπαιτούμενων προγραμμάτων.
 • Την διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών της στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, με χρήση της καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας/τεχνογνωσίας για τις οικονομικές δυνατότητες της, με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών.
 • Την ικανοποίηση των παραγγελιών μέσα στις συμφωνημένης προθεσμίες και πάντα σύμφωνα με τους καθορισθέντες όρους.
 • Την οργανωμένη επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού της ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας, υγιεινής, εξειδίκευσης στις εργασίες του και εγρήγορση σε θέματα αντιμετώπισης ασφάλειας τροφίμων, και δολιοφθοράς.
 • Την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την βελτίωση των υποδομών της.
 • Την εξασφάλιση της λειτουργίας της εταιρείας σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.
 • Το σύνολο των προϊόντων τη εταιρείας, δεν περιέχουν Γ.Τ.Ο(GMO’s) και απευθύνονται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό.

 

Πιστοποίηση RSPO

Η πιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας διασφαλίζει ότι το προϊόν σας προέρχεται όντως από την προέλευση που δηλώνεται. Η πιστοποίηση RSPO τεκμηριώνει ότι η εφοδιαστική σας αλυσίδα είναι ασφαλής και ιχνηλάσιμη και παρέχει αξιόπιστη απόδειξη της βιωσιμότητας του προϊόντος σας.

Τα πλεονεκτήματα της πιστοποίησης RSPO

Η πιστοποίηση RSPO είναι σημαντική για την εταιρεία μας γιατί:

 • Επιδεικνύει την δέσμευσή σας στις περιβαλλοντικές πρακτικές.
 • Ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σημαντικών παραγωγών και λιανεμπόρων, πολλοί εκ των οποίων έχουν χρονοθετημένες δεσμεύσεις να χρησιμοποιούν βιώσιμο φοινικέλαιο στα προϊόντα τους.
 • Βοηθάει τους πελάτες μας να επιλέξουν προϊόντα τα οποία συμβάλουν στην διατήρηση του περιβάλλοντος.
 • Βοηθάει την επιχείρησή μας να αποκτήσει πρόσβαση σε νέες αγορές.

σκοποσ

Η εταιρεία στοχεύει στην κατ ελάχιστο συμμόρφωση της με την ισχύουσα Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, και είναι απόλυτα συνεπής στα όρια που πρέπει να τις τηρεί. Η επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας του Σ.Δ.Π & Α.Τ και η επίτευξη των στόχων που θέτει καφέ φορά η εταιρεία, ανασκοπείται περιοδικά με σκοπό την λήψη των εκάστοτε αναγκαίων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών. Γενικά ο αντικειμενικός σκοπός της εταιρείας είναι η επίτευξη, η διατήρηση και βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της στην αγορά, προμηθεύοντας προϊόντα σταθερής υψηλής ποιότητας και ασφάλειας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο