Πνευματική ιδιοκτησία

 

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία της η εταιρεία με επωνυμία ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε  και είναι δικαίωμα πνευματικής της ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή ή με οποιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο