ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο παρών δικτυακός τόπος είναι ο φυσικός ιστότοπος που δημιούργησε η εταιρεία με επωνυμία ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε

Διαβάσετε προσεκτικά του κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας. Κάθε φορά που κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεσμεύεστε προς συμμόρφωση με αυτούς. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείστε να μην προχωρήσετε στη χρήση της Ιστοσελίδας.

Η εταιρεία με επωνυμία ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε δύναται να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης. Σε οποιαδήποτε εκ των ως άνω περιπτώσεων η εταιρεία με επωνυμία ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους επισκέπτες την ιστοσελίδα για οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση ή αλλαγή. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, θα υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

Για οποιαδήποτε διαφορά, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αγρινίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο